Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2009

Σπατάλη νερού

86% του νερού της Ελλάδας σπαταλάται στους αγρούς. Η ζήτηση νερού στην Αθήνα αυξάνεται κατά 6% ετησίως. Αν αυτή η αύξηση συνεχιστεί, οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις δεν θα επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες της πόλης, τονίζει έκθεση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος. Στην έκθεση σημειώνεται ότι αν στην Ε.Ε. το 24% του νερού χρησιμοποιείται στη γεωργία, στην Ελλάδα το ποσοστό αυτό ξεπερνά το 86%.

Το ‘χουμε πει, το ’χουμε γράψει πολλές φορές αυτό το θέμα. Πρέπει να μπει φρένο στη σπατάλη. Οποιαδήποτε ώρα της ημέρα ή της νύχτας, οποιαδήποτε περίοδο του έτους, εδώ στο θεσσαλικό κάμπο που έτυχε να ζω, μπορεί κάνεις να δει κανόνια ή σταγόνες ή αυλακιές να σπαταλάνε κυριολεκτικά το νερό, το νερό μας τζάμπα! Ναι τζάμπα. Γιατί σπαταλάνε το νερό μου, το νερό σου, το νερό όλων. Υπάρχει πρόταση: να μπουν ρολόγια στις πομώνες. Με κάποιο τύπο, κάποια μέθοδο να υπολογίζετε η ποσότητα του νερού που απαιτεί μια καλλιέργεια και η κατανάλωσή του από κει και πάνω να πληρώνετε. Για να μην πούμε το νερό νεράκι.

Δεν υπάρχουν σχόλια: