Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2010

Να κλάψω ή να χαρώ;

Οι άνδρες εξελίσσονται, οι χιμπαντζήδες υστερούν, αφού το χρωμόσωμα Υ –που κάνει τον άνδρα- εξελίσσεται πιο γρήγορα –δηλαδή κάνει τον άνδρα πιο ...άνδρα!

Μ’ αυτή την είδηση τί λετε, να χαρώ (εκ μέρους των ανδρών) ή να στεναχωρηθώ (εκ μέρους τωμ χιμπαντήδων);

Δεν υπάρχουν σχόλια: