Τρίτη, 30 Ιουνίου 2009

Το τσιγάρο το, βαρύυυυυυ....

  • Αυτό το τσιγάρο που καίει, σε λίιιιιιγο θα σβήσειειειει...
  • Το τελευταίο μου τσιγάροοοοο θέλω μαζί σου να το κάνωωωωω...
  • Η ζωή μουουου όλη, είν’ ένα τσιγάροοοοο, που δεν το γουστάρωωω κι όμως το φουμάρωωωωω...
  • Στοοο τσιγάρο που κρατώ, στον ένα μου Θεό να μη δώσει να ξημερωθώ…
  • Τσιγάρο ατελείωτο βαρύ η μοναξιά μου….
  • Αχ να σουνα τσιγάρο τελευταίο. Γουλιά γουλιά μαζί σου να τα λέω...
  • Κι εγώ σε ζητάω σαν πρωινό τσιγάαααρο και σαν καφέ πικρό και σαν καφέ πικρόοοο…
  • Τι σούκανα και πίιιιινεις τσιγάρο στο τσιγάαααρο

    Καλά, είμαστε σοβαροί. Από αύριο ο …αιώνιος έλληνας θα κόψει το κάπνισμα;

3 σχόλια:

JamanFou είπε...

Χα!χα!χα!
Θα καπνίζει μόνο... κομμένο τσιγάρο

taspa είπε...

J.F παρακαλώ μεταφραση!!! Κομμένο λογω Δημητράκη ή κομμένο στη μεση λογω Παπαθανάση???

phlou...flis είπε...

@jamanfou: λες να φτάσουν εκεί

@taspa: Jf αναμένωμεν απάντηση